نمونه سوالات امتحانی ومطالب خواندنی
قالب وبلاگ
لینک های ویژه
پيوندهای روزانه
نمونه سوال علوم تجربی ترم دوم (خردادماه) سال سوم راهنمایی با پاسخ (امتحان نهایی)   تاریخ : چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 سوالات امتحان نهایی
بخش اول : ماده و تغییرات آن (شیمی)
فصل ۱ : درون اتم
۱. در تصویر های مقابل مدل های اتمی رادرفورد و بور را مشاهده می کنید .کدامیک از گزینه های زیر مربوط به تفاوت این دو مدل است ؟

الف ) خنثی بودن اتم ب ) وجود بار مثبت در هسته ی اتم
ج ) وجود فضاهای خالی زیاد در اتم د) شیوه قرار گرفتن الکترون ها در اطراف هسته
۲. 816O و 817O دو ایزوتوپ اکسیژن هستند . ایزوتوپ ها در خواص ................................... با یکدیگر شباهت دارند . (فیزیکی یا شیمیایی)
فصل ۲ : اتم ها و ترکیب های شیمیایی
۳. یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی ، زکریای رازی است . او اهل ری بود و خدمات زیادی به علم شیمی نمود . یکی از مواردی که این دانشمند بزرگ کشف کرد ، الکل بود . اتانول الکلی با فرمول
C2H5OH است .
الف ) در این ترکیب چند نوع عنصر وجود دارد ؟
ب ) در هر مولکول این ماده چند اتم هیدروژن وجود دارد ؟
۴. هر اتم می تواند با تعداد معینی از دیگر اتم ها پیوند یابد. صحیح غلط
۵. در شکل های مقابل یک ترکیب مولکولی و یک ترکیب یونی نشان داده شده اند .

نام هریک را از این مواد را از بین مواد داخل پرانتز انتخاب نمایید :
(گاز نیتروژن ـ نمک خوراکی ـ اتانول ـ تفلون ـ آب ـ متان ـ آمونیاک)
۶. کاغذ لیتموس یک شناساگر اسید و باز است . هنگامی که این کاغذ را در هریک از ظروف زیر فرو ببریم ، چه رنگ هایی حاصل می شود ؟

بخش دوم: زمین ، زیستگاه ما (زمین شناسی )
فصل ۳ : سرگذشت زمین
۷. چه مکان هایی در خشکی ها براب تشکیل فسیل ها مناسبند ؟ (دو مورد) (1. ...............................) (2. ............................... )
۸. در تصویر مقابل لایه هایی از سنگهای رسوبی چین خورده در یکی از مناطق کشور عزیزمان را مشاهده می کنید . اگرزمین شناسان در لایه A فسیل نوعی خزنده و در لایه B فسیل نوعی پرنده یافته باشند ؛ کدام لایه قدیمی تر است؟ لایه A لایه B

۹. هنگامی که تعدادی پلنگ به گله ای از آهوها حمله می کند ، چه آهوهایی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند ؟
آهوهای قوی و سریع آهوهای ضعیف وکند
این مطلب با نظر کدام دانشمند سازگار است ؟(لامارک ـ داروین ـ دووریس )
فصل ۴ : زمین ساخت ورقه ای
۱۰. در تصویر مقابل گودال های عمیق اقیانوسی را مشاهده می کنید .

این گودال ها در اثر چه نوع حرکت هایی از ورقه ها ایجاد می شوند ؟
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
فصل ۵ : فراتر از زمین
۱۱. از نشانه های قدرت خداوند متعال ، آفرینش ستارگان است که هریک ترکیب خاصی داشته و فاصله ی معینی از زمین دارند .
الف ) به کمک چه دستگاهی ترکیب ستارگان را مشخص می کنند ؟ ب ) به چه روشی فاصله ی یک ستاره تا زمین را تعیین می کنند ؟
۱۲.تفاوت شهاب با شهاب سنگ چیست ؟
بخش سوم: انرژی ، زندگی (فیزیک )
فصل ۶ : کار ، انرژی و توان
۱۳. توانایی انجام کار را ................................ می گویند . (توان ـ انرژی ـ بازده )(
۱۴. در بازی های آسیایی سال گذشته که در کشور چین برگزار شد ، قهرمان خوب ایرانی احسان حدادی به مدال طلای پرتاب دیسک دست یافت و پرچم ایران عزیزمان را بالا برد . وی برای این قهرمانی وزنه 2 کیلوگرمی را حدود 70 متر پرتاب نمود . او در این حرکت چه مقدار کار انجام داده است ؟
۱۵. حسن و حسین دو برادر دوقلو هستند و جرم هر یک از آن ها 40 کیلوگرم است . آن ها چند روز پیش در یک مسابقه دو به مسافت 2 کیلومتر شرکت کردند . حسن زودتر از حسین به خط پایان رسید . در این مسابقه ...............................
الف ) آنها کار یکسانی انجام دادند ولی توان حسن بیشتر بود.
ب ) آنها کار و توان یکسانی داشتند .
ج ) حسن کار بیشتری انجام داد ولی توان آنها یکسان بود .
د ) توان و کار انجام شده توسط حسن بیشتر بود .
۱۶. هر یک از موارد زیر مانند کدام یک از ماشین های ساده عمل می کنند ؟
فرمان اتومبیل (..............................)
لبه تیز چاقو (..............................)
فصل ۷ : فشار
۱۷. در کدام مورد فشار خرگوش بر سطح زیرین خود بیشتر است ؟

۱۸.فشار مایعات به ............................ بستگی دارد .
۱۹.چرا اگر توپ را بیش از حد باد کنیم ، می ترکد ؟
فصل ۸ : بار الکتریکی
۲۰. به برقنمای نشان داده شده در شکل 1 ، میله ای شیشه ای دارای بار مثبت را نزدیک کرده ایم . ورقه های برق نما در شکل 2 چگونه قرار می گیرند؟ آن ها را رسم نمایید .

۲۱. برج میلاد تهران چهارمین ارتفاع را در بین برج های مخابراتی جهان داراست . این برج که 435 متر ارتفاع دارد ، توسط مهندسان ایران اسلامی بدون حضور حتی یک کارشناس خارجی ساخته شده است . هنگام صاعقه بلندترین نقطه ی این برج مانند برقگیر عمل می کند . فایده استفاده از برقگیر چیست ؟
فصل ۹ : جریان الکتریکی
۲۲. آمپرسنج و ولت سنج موجود در مدار عبور جریانی به شدت ۵/۰ آمپر و ولتاژ ۳ ولت را نشان می دهند . مقاومت این مدار چند اهم است ؟
۲۳. در شکل زیر چه نیرویی بین دو آهنربا وجود دارد ؟ ربایشی رانشی

بخش چهارم : دنیای زنده (زیست شناسی )
فصل ۱۰ : انسان و حرکت
۲۴. در هر یک از جملات یزر یک غلط علمی وجود دارد که زیر آن ها خط کشیده شده است . صحیح این کلمات را در داخل پرانتز بنویسید :
الف ) عامل اصلی حرکت بدن ما ، استخوان ها هستند .( )
ب ) بیشتر بیشتر ماهیچه های اسکلتی ، عمل متقابل دارند و به تنهایی کار می کنند.( )
۲۵. در اسکلت بدن انسان ، کمربند شانه ای از دو استخوان ................................ و .................................. تشکیل شده است .
فصل ۱۱ : هماهنگی و ارتباط
۲۶. در محل سیناپس ، نورون ها به یکدیگر یا به اندام های هدف متصل می شوند . ص غ
۲۷. دو بخش دستگاه عصبی را فقط نام ببرید .
(1. ............................................) (2. ............................................)
۲۸. جملات زیر مربوط به دستگاه هورمونی است . جاهای خالی را با کلمات مناسب از داخل پرانتز کامل کنید .(3 کلمه اضافی است )
(تیروئید ـ رشد ـ لوزالمعده ـ اندام هدف ـ انسولین ـ هیپوفیز )
الف ) هورمون ............................ موجب کاهش قند خون و ورود آن به سلول ها می گردد.
ب ) هورمونی که از غده ............................ ترشح می شود ، موجب تنظیم سوخت و ساز مواد در سلول ها می شود .
ج ) هورمون ها به مقدار کم ترشح شده و به وسیله ی خون به ............................ می رسند و باعث تنظیم فعالیت آن می شوند .
فصل ۱۲ : نوجوانی و بلوغ
۲۹. زمینه های مختلف بلوغ عبارتند از : (بلوغ جسمی ـ بلوغ اقتصادی و اجتماعی ـ بلوغ روانی ـ بلوغ شرعی ـ بلوغ جنسی )
در هر یک از موارد زیر به کدام بلوغ اشاره شده است ؟
الف ) مدیر یک مدرسه راهنمایی برای دانش آموزان ، جشن تکلیف گرفت تا آن ها را با تکالیف دینی آشنا کند . ( )
ب ) بعضی از دانش اموزان کلاس سوم راهنمایی از نظر ساختمان بدنی ، حجم بدن و اندازه قد رشد زیادی کرده اند . ( )
فصل ۱۳ : تولید مثل
۳۰. در تصویر مقابل مادگی گل نشان داده شده است .
نام قسمت های مشخص شده را بنویسید.
۳۱. لقاح خارجی روشی متکّی بر صرفه جویی ماده و انرژی است . ص غ
۳۲. در شکل مقابل چگونگی تشکیل سلول تخم در جانوران نشان داده شده است .

نام قسمت های مشخص شده را بنویسید.
فصل ۱۴ : آدمی و محیط زیست
۳۳. در یک علفزار ده ها نوع گیاه ، جانور علفخوار و جانور گوشتخوار زندگی می کنند . به روابط غذایی بین همه ی این جانداران چه می ـ گویند ؟ (زنجیره غذایی یا شبکه غذایی)
در این روابط غذایی تولیدکننده ها کدامند ؟ (گیاهان ، جانوران علفخوار یا جانوران گوشتخوار )
۳۴. مقام معظم رهبری امسال را به نام سال « جهاد اقتصادی » نامگذاری نمودند . یکی از کارهایی که ما در این زمینه می توانیم انجام دهیم ، کمک به بازیافت موادی است که به کار می بریم . به نظر شما ما چگونه می توانیم به بازیافت مواد کمک کنیم ؟
موفقیت شما آرزوی ماست طاهری
لطفا در صورت استقاده از سوالات منبع را ذکر فرمایید
پاسخ سوالات
قسمت های سیاه رنگ پاسخ سوال هستند و قسمت های آبی رنگ توضیح پاسخ ها
۱. گزینه د
مدل اتمی رادرفورد : اتم یک هسته بسیار کوچک دارد که بیشتر جرم اتم در آن قرار دارد.هسته اتم دارای بار الکتریکی مثبت است .هسته اتم به وسیله الکترون ها احاطه شده است.حجم هسته در مقایسه با حجم اتم بسیار کوچک است.
مدل اتمی بور : در این مدل اتم ها مانند منظومه شمسی هستند که هسته در مرکز و الکترون ها روی مدارهایی به دور هسته پیوسته در حال گردش می باشند.
در هر دو مدل اتم به دلیل وجود بارهای مثبت و منفی ، خنثی می باشد . هسته در مرکز قرار گرفته و فضاهای خالی زیادی از اتم وجود دارد. بنابراین تفاوت این دو مدل درجای گیری الکترون هاست که در بالا توضیح داده شد
2. شیمیایی
ایزوتوپ های یک عنصر خواص شیمیایی یکسانی دارند (چون تعداد الکترون های آنها برابر است ) ، اما به علت تفاوت اندکی که در جرم آنها وجود دارد (به دلیل برابر نبودن نوترون ها و در نتیجه متفاوت بودن جرم اتمی ) در برخی از خواص فیزیکی وابسته به جرم مانند چگالی ، تفاوت های ناچیزی دارند .
3. الف ) سه نوع عنصر
کربن با نماد C ـ هیدروژن با نماد H ـ اکسیژن با نماد O
ب ) 6 اتم
C2H5OH (6=1+ 5 ) لازم به ذکر است عدد 1 برای تعداد اتم ها نوشته نمی شود .
4. جمله صحیح است .
هر اتم با توجه به الکترون های آخرین لایه ی خود که به آنها الکترون های آزاد گفته می شود می تواند با سایر اتم ها تعداد معینی پیوند برقرار کند.
اتم ها براساس الکترون های آزادشان می توانند با 1 ، 2 ، 3 و 4 اتم پیوند برقرار کنند . البته بعضی اتم ها هستند که با هیچ اتمی پیوند برقرار نمی کنند .
لازم به ذکر است که به لایه آخر اتم ها لایه ظرفیت گفته می شود .
5.

به ماده ایکه ذره های سازنده ی آنمولکول ها هستند ، ترکیبات مولکولی گفته می شود. ترکیبات مولکولی به صورت مولکول های مجزا در هر سه حالت جامد ، مایع و گاز وجود دارند و پیوند کوالانسی بین این مولکول ها برقرار است. در موارد بالا گاز نیتروژن ـ ـ اتانول ـ تفلون ـ آب ـ متان ـ آمونیاک ترکیب مولکولی هستند که با توجه به شکل ترکیب مولکولی بالا آب می باشد . ماده ای که یون های مثبت ومنفی ذره های سازنده ِآن هستند ترکیب یونی گفته می شود.مانند نمک خوراکی یا NaCl یا همان نمک خوراکی که از یون مثبت سدیم (Na+) و یون منفی سدیم ( Cl-) تشکیل شده است .
6.

اسید ها ترکیب شیمیایی ترش مزه که محلول آن با فلزها واکنش می دهد مثل : سرکه ، آب لیمو ، آسپرین و ویتامین ث
بازها نرکیبات شیمیایی تلخ مزه ای است که با آغشته شدن پوست با آنها حالتی صابونی به وجود می آید مانند: مایع ظرف شویی ، شامپو ، مایع سفید کننده ، جوش شیرین و آمونیاک
مواد خنثي موادي هستند كه نه خاصيت اسيدي و نه خاصيت بازي دارد. مانند :آب مقطر ، نفت و نمک طعام
برای جواب دادن به این سوال ابتدا باید شناسایی کنید که ماده اسید ، باز و یا خنثی است . سپس با توجه به نوع شناساگر ، تغییر رنگ آن در محیط ها ی مختلف بیان کنیم .

7. (1.یخچال ها)(2.غارها)
در خشكي ها نيز گاهي فسيل به وجود مي آيد ولي تعداد آن ها نسبت به فسيل هايي كه در درياها تشكيل شده اند، بسيارناچيز است.
یخچال ها ، غارها ، طوفان های شن و ماسه ، شیره های گیاهی ، مواد نفتی و خاکستر آتشفشان ها شرايطي به وجود مي آورند كه جانوران يا گياهان قبل از فساد و تجريه همه يا قسمتي از جسد آن ها سالم بماند.
8. لایه A
فسیل های موجود در لایه های قدیمی تر(زیرین ) در مقایسه با فسیل های لایه ها ی بالایی تعداد انواع کمتر و ساختمان بدنی ساده تری دارند. امادر هنگام چين خوردگي لايه هاي رسوبی ، لایه های زيرين و بالايي به خوبي قابل تشخيص نيست و برای تعیین وضعیت گذشته آن هابایدشواهد دیگری را مثل فسیل های وجود در آنها را مورد مطالعه قرار داد. هرچه ساختمان بدنی فسیلی ساده تر باشد ان فسیل و لایه آن قدیمی تر است و بالعکس.
لازم به ذکر است ترتیب پیدایش جانوران از بی مهره ها به مهره داران ساده و خونسرد و سپس مهره داران خونگرم یعنی پرنده ها و پستانداران است .
9. آهوهای ضعیف وکند- این مطلب با نظر کدام دانشمند سازگار است ؟ داروین
چارلز داروين در مورد چگونگي تغيير گونه ها ، نظريه ي انتخاب طبيعي خود را در كتابي به نام منشأ انواع انتشار داد.انتخاب طبيعي به اين معناست كه طبيعت در هر محيط افراد سازگارتر را انتخاب مي كند و آن هايي را كه براي زيستن در آن محيط مناسب نيستند، از ميان مي برد.
10. 1. برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای
2. برخورد دو ورقه اقیانوسی
11. الف ) طیف نگار
با استفاده از دستگاه طیف نگار و تجزیه نور ستاره ها می توان به ترکیب آنها پی برد.
در طیف رنگی ستاره ها که با طیف نگار به دست می آید نوار های تیره رنگی وجود دارد که در اثر محو شدن بعضی طول موج ها یا جذب شدن آن ها توسط گازهای اتمسفر حاصل می شود.
با توجه به اینکه هر عنصر دارای نوار تیره رنگ مخصوص به خود می باشد می توان با طیف رنگی ستاره ها به ترکیبشان پی برد.
ب ) روش مثلث بندی
با روش مثلث بندی و با استفاده از زاویه یاب می توان فاصله ستاره ها را تعیین کرد.
12. شهاب هنگام ورود به اتمسفر بر اثر اصطحکاک با هوا ، داغ و تبخیر می شود ولی شهای سنگ از اتمسفر هم عبور می کند و روی زمین می افتد .
13. انرژی
انرژی : انرژي را توانايي انجام كار گويند.یا به عبارت دیگرانرژي عاملي است كه باعث حركت يا تغييراتي در مواد مي شود.
توان : به سرعت انجام کار یا سرعت مصرف انرژی توان می گویند.به عبارت دیگر, توان نشان دهنده ی میزان کار انجام شده یا انرژی مصرف شده در واحد زمان است.
بازده : نسبت کار مفید به کل کاری که به ماشین داده شده است را بازده می گویند.
14.
10× جرم= نیرو(وزن)
N 20=10×2Kg = نیرو
m 70 = جابه جایی
? = کار
جابه جایی × نیرو = کار
J   1400 = 70×20= کار 
کار انجام شده توسط احسان حدادی 1400 ژول است .
15. گزینه الف
بر اساس فرمول کار ، کار انجام شده بستگی به میزان نیرو یا وزن و جابه جایی صورت گرفته دارد . در این مثال وزن حسن و حسین هردو 40 کیلوگرم و میزان جابه جایی شان 2 کیلومتر است . پس کار انجام شده توسط هر دو برابر است .
ولی بر اساس فرمول توان ، توان برابر است با کار تقسیم بر زمان . توان با کار رابطه مستقیم دارد (یعنی با زیاد شدن کار ، توان هم بیشتر می شود و بالعکس)که در اینجا کار هردو برابر است . توانبا زمان انجام کار رابطه عکس دارد (یعنی با کم شدن زمان ، توان افزایش می یابد و بالعکس) بنابراین حسن که زودتر به خط پایان رسیده توانش بیشتر است .
16. فرمان اتومبیل (چرخ و محور)
چرخ و محور چرخی است که به مرکز آن یک میله وصل شده است. با چرخاندن چرخ, میله نیز می چرخد.فرمان اتومبیل -آچار پیچ گوشتی- کلید درب - مداد تراش رومیزی- چرخ چاه - چرخ گوشت دستی نمونه هایی از ماشین چرخ و محور هستند.
لبه تیز چاقو (گوه )
گوه یک سطح شیب دار متحرک است و معمولاً از دو سطح شیب دار ساخته شده است. نوک تبر, قیچی, چاقو و هر وسیله تیز و برنده گوه است.
17. گزینه ب
بر اساس فرمول فشار ، فشار برابر است با نیرو تقسیم بر مساحت سطح . فشار با نیرو رابطه مستقیم دارد (یعنی با زیاد شدن نیرو ، فشار هم بیشتر می شود و بالعکس)که در اینجا نیرو هردو برابر و مساوی با وزن خرگوش است . فشار با مساحت سطح رابطه عکس دارد (یعنی با کم شدن مساحت ، فشار افزایش می یابد و بالعکس) بنابراین خرگوش در حالت ب که مساحت سطح کمتری دارد (سطح تماس با زمین) بیشترین فشار را بر سطح زیرین خود وارد می کند.
18. ارتفاع
یعنی هرچه ارتفاع ستون مایع بیش تر باشد ، نیروی وزن مایع بر سطح زیرین خود بیشتر است و در نتیجه فشار مایع بیش تر خواهد بود .
19. یکی از عواملی که فشار گازها در ظرف سربسته به آن بستگی دارد مقدار گاز (تعداد مولکول های گاز)است . در صورتی که مقدار گاز در ظرف سربسته که در اینجا توپ است ، بیش از اندازه گردد ، تعداد برخورد مولکول ها ی گاز با دیواره های داخلی توپ افزایش می یابد و فشار هوای درون توپ زیاد می شود که در نتیجه موجب ترکیدن لاستیک یا توپ می شود.
20. ورقه ها از هم دور می شوند

هنگامی که میله شیشه ایکه دارای بار مثبت است را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می کنیم ، بارهای ناهمنام الکتروسکوپ (بارهای منفی) را جذب می کنند و این بار ها در نزدیکترین فاصله که همان کلاهک باشند قرار می گیرند . همچنین بارهای مثبت میله ، بارهای مشابه موجود در الکتروسکوپ(بارهای مثبت) را دفع می کنند و این بارها در دورترین فاصله نسبت به میله که ورقه ها باشند قرار می گیرند.
به دلیل تجمع بار های مشابه در ورقه ها و نیروی رانشی یبن آنها ورقه ها از هم دور می شوند.
21. برج را از آسیب حفظ می کند.
براي حفاظت ساختمان ها در برابر آذرخش، از وسيله اي به نام برق گير استفاده مي كنند.
برق گير كابل رسانا (معمولاً مسی ) با نوك تيز است. قسمت نوك تيز برق گير را در بالاترين نقطه ي ساختمان نصب مي كنند و انتهاي كابل آن را در اعماق مربوط به زمين قرار مي دهند، تيزي نوك كابل سبب مي شود كه در صورت به وجود آمدن آذرخش ، بار الکتریکی ابر توسط برق گیر به زمین تخلیه شود و خسارتي به ساختمان وارد نگردد.
22.
v 3= اختلاف پتانسیل(V)
A 0/5= شدت جریان(I)
? = مقاومت الکتریکی(R)
I=V÷R  --à   R=V÷I -à  R=3÷0/5=6 Ω
23. ربایشی
اثر قطب های آهنربا برهم :
1. قطب هاي همنام N,N – S,S) ) یكديگر را مي رانند.( رانشی )
2. قطب هاي غیر همنام N,S) ) یكديگر را جذب می کنند . ( ربایشی )
24. الف ) عامل اصلی حرکت بدن ما ، استخوان ها هستند . (ماهیچه ها)
عامل اصلیحرکت ماهیچه ها هستند.اگر آن ها به تنهایی عمل کنند حرکت کُند می شود
( مانند کرم خاکی ) ولی اگر به استخوان بندی به ویژه اسکلت داخلی تکیه کنند ، سرعت حرکت جاندار بیشتر می شود.
ب ) بیشتر بیشتر ماهیچه های اسکلتی ، عمل متقابل دارند و به تنهایی کار می کنند . ( جفت جفت)
ماهیچه های اسکلتی نمی توانند منبسط شوند تا به حالت اول در آیند.در نتیجه ماهیچه دیگری در طرف دیگر منقبض شدهتا استخوان را به حالت اول باز گرداند.به همین دلیل ماهیچه های اسکلتی جفت جفت به کار می روند.(یعنی انقباض یکی به مانند انبساط دیگری تلقی می شود.)
25. در اسکلت بدن انسان ، کمربند شانه ای از دو استخوانکتفوترقوهتشکیل شده است .

26. جمله غلط است .
در سیناپس ، نورون ها بایکدیگر یا با اندام های دیگر بدن متصل نمی شوند بلکه فقط آکسون و دندریت های آن ها در کنار هم یا در کنار اندام ها قرار دارد و به وسیله ی مواد شیمیایی پیام منتقل می شود.
27. (1.دستگاه عصبی مرکزی)
(2.دستگاه عصبی مرکزی)
دستگاه عصبی مرکزی : اجتماعی از نورون ها به صورت مغز و نخاع ، که مراکز کنترل اعمال ارادی و غیر ارادی بدن هستند . این دستگاه اطلاعات را دریافت شده از محیط بیرون و دورن بدن را تفسیر می کند و به آن ها پاسخ می دهد .دستگاه عصبی محیطی : اعصابی که از مغز و نخاع منشعب شده است . ارتباط آن ها را با بخش های مختلف بدن برقرار می کند .
28. الف – انسولین
ب – تیروئید
ج – اندام هدف
غدد درون ریز و وظایف آن ها:
1) غده هیپوفیز: تنظیم رشد و تنظیم فعالیت سایر غدد درون ریز
2) غده تیروئید : تنظیم سوخت و ساز در سلول ها
3) غده فوق کلیه : تنظیم وضعیت عمومی بدن برای مقابله با شرایط دشوار جسمی و روحی
4) غده لوزالمعده : تنظیم مقدار قند خون
5 ) غدد جنسی : تنظیم فعالیت های تولید مثلی و بروز صفات ثانویه جنسی از دوران بلوغ به بعد
29. الف – بلوغ شرعی
ب – بلوغ جسمی
انواع بلوغ : 1)بلوغ جسمی : ایجاد تغییرات وسیع در شکل و حجم بدن و نیز طرح کلی اندام ها که موجب افزایش و تکمیل رشد اعضای بدن می گردد.
2) بلوغ جنسی :ایجاد ویژگی های تازه تازه در ساختمان بدن ، رفتار و خواسته ها که موجب تفاوت دختر و پسر می شود.
3) بلوغ روانی :ایجاد آمادگی های لازم جهت برخورد با رفتارهای محیطی و هماهنگی با آنها
4 ) بلوغ اقتصادی : ایجاد توانایی اداره مستقل زندگی از نظر اقتصادی که یافتن جایگاه و موقعیت مشخص اجتماعی را به دنبال دارد.
5 ) بلوغ شرعی :ایجاد آمادگی لازم برای انجام وظایف دینی که هم زمان با رسیدن به سن تکلیف ـ بر اساس سال قمری ـ است .
6 ) بلوغ اجتماعی :ایجاد قدرت تشخیص مسائل و پیش آمدهای زندگی که امکان قبول مسئولیت های را به وجود می آورد.
30.

کلاله : قسمت انتهایی خامه که پَرمانند است و متورم و چسبناک می باشد.
تخمدان : قسمت حجیم پایین مادگی است . در تخمدان يك يا چند تخمك وجود دارد. در هر كدام از تخمك ها گامت ماده به وجود مي آيد.
31. جمله غلط است .
در لقاح خارجی به اندوخته غذایی بیشتری نیاز است و تعدادی زیادی گامت تولید می شود که البته بیشتر آن ها قبل از لقاح از بین می روند و در نتیجه بیسیاری از مواد و انرژی مصرف شده تلف می گردد . پس این روش متکّی بر صرفه جویی ماده و انرژی نیست .
32.

تخمک : به سلول جنسی جانوران ماده (گامت ماده) تخمک می گویندكه در اندام توليد مثلي ماده بوجود مي آيند.
عمل لقاح : تركيب سلول هاي جنسي نر و ماده را كه منجر به تشكيل سلول تخم مي شود لقاح مي گويند.
33. قسمت اول : شبکه غذایی
زنجیره غذایی : زنجيره غذايي به روابط غذايي گفته مي شود كه بين يك توليد كننده و چند مصرف كننده برقرار مي شود.
شبکه غذایی : زنجيره هاي مختلف در ارتباط با يك ديگر شبكه ي غذايي را مي سازند.
قسمت دوم : گیاهان
همیشه گیاهان اولین حلقه از زنجیره غذایی هستند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم غذای سایر جانداران را تامیت می کنند از این رو به آن ها در زنجیره های تولید کننده می گویند .          
34. با جدا کردن زباله هایی مانند کاغذ ، شیشه ، پلاستیک و ... از هم(و یا هر جواب صحیح دیگر)
   
[ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ] [ 9:38 ] [ علی ندری ]
 

 

 

 

بخش اول : ماده و تغییرات آن (شیمی)

 

فصل ۱ :مواد در حال تغییر

 

1. کدامیک از تغییرات زیر با با تغییر در ساختار مواد همراه نیست؟  

 

الف ـ زرد شدن برگ درختان           ب ـ خشک شدن لباس ها                                                        ج ـ سوختن ذغال                د ـ ترش شدن شیر                                                           

 

2. مقداری آب اکسیژنه در اختیار داریم. آب اکسیژنه بر اثر گرما به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می شود. از چه کاتالیزگر می توان برای افزایش سرعت این واکنش استفاده کرد ؟

 

 این واکنش گرماده است یا گرماگیر ؟                                                                        

 

3. براساس قانون پایستگی جرم ، جرم  Cرا در واکنش مقابل چقدر است؟         A+B  ----» C+D                    

 

A=5 gr- B = 21 gr – D = 7gr

 

4. سوزاندن یک ورق کاغذ در کدام حالت سریع تر است ؟ چرا ؟  

 

 

5 . برای شناسایی .................................... از کبریت نیمه افروخته استفاده می شود.   

 

6. بر طبق نظریه آمپدوکلس همه اجسامی که می سوزند ، فلوژیستون دارند .     صحیح          غلط   

 

بخش دوم : انرژی ، زندگی (فیزیک )

 

فصل ۲: نور ، رنگ ، بینایی

 

7. پرتوهای بازتاب را در آینه محدب مقابل رسم کنید و مشخص کنید کانون  حقیقی است یا مجازی ؟

 

 

8 . به اجسامی که نور تولید می کنند ، ................................. می گویند .    

 

9. در چه آینه ای هم تصویر مجازی و هم تصویر حقیقی تشکیل می شود ؟           

 

10 . در کدامیک از موارد زیر کسوف رخ می دهد ؟  

 

الف ) ماه بین زمین و خورشید باشد                                   ب ) زمین بین ماه و خورشید باشد

 

ج ) در صورتی که سایه زمین روی ماه بیفتد                         د ) گزینه های الف و ج

 

فصل ۳ : موج

 

11. در امواج به فاصله ی بین دو قله یا دو قعر متوالی .................................... گفته می شود .  

 

12 . کدامیک از امواج مقابل طولی است ؟       

 

 

13. در صورتی که نوسانگری در 100 ثانیه، 400 بار نوسان انجام دهد ، دوره نوسان آن چند ثانیه است ؟ 

 

الف ) 25/0 ثانیه                  ب ) 5/0 ثانیه                     ج ) 2 ثانیه                            د ) 4 ثانیه

 

فصل ۴: گرما چیست

 

14 . تصویر مقابل کدام مرحله از مراحل عمل یک موتور اتومبیل را نشان  می دهد . این مرحله را توضیح دهید .                                                                                               

 

 

15. سرد سازی معمولاً با استفاده از ..............................  صورت می گیرد . 

 

16. هنگام تابش خورشید کدامیک از پرتوهای زیر گرما تولید می کند ؟   

 

الف ) فرو سرخ              ب ) فرابنفش                         ج) نور مرئی                         د) گاما

 

بخش سوم : زمین ، زیستگاه ما (زمین شناسی )

 

فصل ۵: ساختار زمین

 

17 . پوسته سنگی و سخت زمین را به همراه قسمت سنگی گوشته .............................. می گویند .    

 

18 . زمین شناسان علت خاصیت مغناطیسی در زمین را به دلیل وجود آهن و نیکل در هسته می دانند .       صحیح         غلط   

 

فصل ۶: مواد سازنده سنگ کره

 

19. کانی ثانویه نمک خوراکی (هالیت) و ژیپس (گچ ) چگونه بر اثر تغییر در کانی های اولیه حاصل می شوند ؟  

 

20 . تفاوت اصلی سنگ های آذرین درونی و بیرونی چیست ؟   

 

21. کدام کانی سخت تر است ؟      

 

 

فصل ۷ : کاربرد سنگ ها و کانی ها

 

22.یشترین قسمت نفت خام ترکیبی از چه عناصری است ؟

 

الف ) هیدروژن و کربن   ب) اکسیژن و کربن   ج) اکسیژن و هیدروژن      د ) نیتروژن و اکسیژن

 

فصل ۸ : هوازدگی

 

23. عامل اصلی ایجاد زمین لغزه و خزش ................................ است .

 

24.  در زمین های شیب دار کدام نوع شخم مناسب تر است؟ به چه دلیل؟  

 

 

 

 

25. گیاه خاک را تعریف کنید.

 

26.   تصویر مقابل چه نوع هوازدگی را نشان می دهد ؟ (فیزیکی یا شیمیایی)  

 

 

 

 

در این تصویر چگونه هوازدگی رخ داده است ؟

 

 

 

بخش چهارم : دنیای زنده (زیست شناسی )

 

فصل ۹ : انسان موجودی زنده

 

27. وظیفه غشا در سلول چیست ؟  

 

28. یک تفاوت بین سلول گیاهی و جانوری ذکر کنید .   

 

29 . داخل هسته رشته های باریکی به نام ................................... وجود دارد . 

 

فصل ۱۰ : غذا و سلامتی

 

30 . کدام ویتامین در پوست بدن ما ساخته می شود ؟  

 

الف )B                             ب) D                                   ج ) E                                      د ) K

 

 31 . جدول مقابل را تکمیل کنید .         

 

 

32. کدامیک از مواد معدنی در بدن در رشد استخوان ها و دندان ها موثر است ؟                

 

فصل ۱۱ : گوارش

 

 33. تصویر مقابل دستگاه گوارش انسان را نشان می دهد . نام قسمت علامت گذاری شده   

 

بنویسید و وظیفه آن را در بدن انسان ذکر کنید .

 

 

الف : نام :............................. وظیفه :..........................................................................

 

 ب : نام :............................. وظیفه :..........................................................................

 

فصل ۱۲ : خون و ایمنی

 

34. برای هر یک از سلول های خونی زیر مورد خواسته شده را بنویسید .          

 

الف) نحوه انتقال پلاکت ها : (...............................................)

 

ب ) محل ساخت گلبول قرمز : (...............................................)

 

35. گروه خونی + O به کدامیک از موارد زیر می تواند خون بدهد ؟ 

 

الف ) ـ O                         ب ) ـ A                               ج ) + AB                       د ) همه موارد

 

36. علت قرمزی خون وجود ................................ در گلبول های قرمز می باشد .   

 

فصل ۱۳: گردش مواد

 

37 . لنف چگونه به خون باز می گردد ؟   

 

38. با توجه به توضیحات داده شده نام قسمت مورد نظر در قلب را بنویسید .  

 

الف ) دریچه بین حفره های ورودی و خروجی سمت راست  : .........................................

 

ب ) سرخرگ خروجی به شش ها : .........................................

 

فصل ۱۴ : تبادل با محیط

 

39. قسمت های علامت گذاری شده را نامگذاری کنید.                                                 

 

 

40 . مواد دفعی زیر به وسیله کدام اندام های دفعی دفع می گردند ؟   

 

الف ) کربن دی اکسید : .........................................        ب) اوره : .........................................

 

41. نفرون چیست ؟              

 

 

 

موفقیت شما آرزوی ماست طاهری

 

لطفا در صورت استقاده از سوالات منبع را ذکر فرمایید

 

 

 

 

 

پاسخ سوالات :

 

1. گزینه ب

 

۲. اکسید آهن (زنگ آهن) - گرماده

 

۳. ۱۹ گرم

 

۴. کاغذ خرد شده زیرا ریزتر بودن ذرات واکنش دهنده باعث افزایش سرعت واکنش خواهد شد .

 

۵. اکسیژن

 

۶. غلط ( عنصر آتش دارند )

 

۷.

 

۸. منیر (تابان)

 

۹. آینه مقعر

 

۱۰ . گزینه الف

 

۱۱. طول موج

 

۱۲. گزینه ب (وقتي موج طولي در فنر منتشر مي شود، حلقه هاي فنر متناوباً به يكديگر نزديك و يا از يكديگر دور مي شوند وقتي به يكديگر نزديك  مي شوند، حلقه هاي متراكم شده و وقتي از يكديگر دور مي شوند حلقه ها انبساط پيدا مي كنندو   موج ها ي طولي در فنر با همين تراكم و انبساط ها قابل تشخيص است.)

 

 ۱۳. گزینه الف ( ۴۰۰ نوسان را در ۱۰۰ ثانبه انجام داده بنابراین ۱ نوسان را در ۲۵/۰ ثانیه انجام می دهد )

 

۱۴. مرحله مکش - در این مرحله شمع اتومبيل جرقه مي زند و مخلوط بنزین و هوا را مشتعل می کند .

 

۱۵. تبخیر مایعات

 

۱۶. گزینه الف

 

۱۷. سنگ کره

 

۱۸. دانشمندان خاصیت مغناطیسی زمین را به علت وجود آهن و نیکل در زمین می دانند.

 

۱۹.بعضي از كاني هاي اوليه در آب حل مي شوند. ممكن است برخي مواد حل شده دوباره با يكديگر تركيب شوند يا به حد سير شده برسند ‌و در آب ته نشين گردند و دسته اي ديگر از كاني هاي ثانويه مانند نمك خوراكي (هاليت)،‌ژيپس (گچ) و كلسيت را تشكيل مي دهند.

 

۲۰. اندازه بلور آن ها ؛ اندازه بلور سنگ های آذرین بیرونی کوچک است. ولی اندازه ی بلور سنگ های آذرین درونی بزرگ است .                                                            

 

۲۱. کانی ۱ (اگر دو كاني را روي هم بكشيم هميشه كاني سخت تر بر روي كاني نرم تر خط مي اندازد يعني كاني كه روي كاني ديگر شيار توليد كند سخت تر است.)

 

۲۲. گزینه الف

 

۲۳. کشش زمین

 

۲۴. شکل ب زیرا در این نوع شخم زدن از لغزش خاک جلوگیری می شود و رطوبت به خوبی در آن نفوذ می کند .

 

۲۵. مواد حاصل از تجزيه بدن گياهان را که قسمتی از خاک را تشکیل می دهند گياه خاك گويند.

 

۲۶. هوازدگی فیزیکی - ريشه گياهان براي يافتن موادّ معدني به داخل درزها و شكاف ها فرو مي روند و با رشد خود به سنگ فشار مي آورد و قطعات سنگ ها را از هم جدا مي كنند.

 

۲۷. ‌وارد كردن مولكول هاي لازم به سلول و خارج كردن مواد زايد و دفعي از آن است.

 

۲۸. ۱ سلول های گیاهی دارای دیواره ی سلولی و کلروپلاست می باشند ولی سلول های جانوری فاقد این موارد هستند. 2. سلول های گیاهی چند ضلعی هستند و واکوئل بزرگ دارند ولی سلول های جانوری کروی شکل هستند و واکوئل کوچک دارند.

 

۲۹. کروموزوم

 

۳۰. گزینه ب

 

۳۱.

 

 

 

۳۲. کلسیم و فسفر

 

۳۳. الف - مری - هدایت غذا تا معده به کمک حرکت ماهیچه ها

 

ب ) کبد - ترشح صفرا برای کمک به هضم لیپیدها

 

۳۴. الف - به کمک پلاسما

 

  ب - در مغز استخوان

 

۳۵.گزینه الف

 

۳۶. همو گلوبین

 

۳۷. لنف را،رگ هایی به نام رگ هاي لنفي جمع آوری می کنند. رگ های لنفی قسمت هاي مختلف بدن،‌در بالا و نزديك قلب به يكي از بزرگ سياهرگ هاي آن متصل مي شوند و مواد خود را (لنف ) دوباره به داخل خون مي ريزند.

 

۳۸. الف - دریچه سه لتی

 

    ب - سرخرگ ششی

 

۳۹.

 

 

۴۰. الف - شش ها

 

   ب - کلیه ها

 

۴۱. در هر كليه ،‌در حدود يك ميليون واحد تصفيه به نام نفرون (لوله سازنده ادرار) وجود دارد. هر نفرون لوله ي بسيار باريكي است كه به چشم ديده نمي شود. و اطراف آن را مويرگ ها پوشانده اند.

 

 
[ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ] [ 9:27 ] [ علی ندری ]
درباره وبلاگ

با سلام خدمت شما بازدید کننده محترم امیدوارم که مطالب مورد استفاده شما قرار بگیرد .
موفق باشید
طراح قالب
امکانات وب

.


كد موسيقي براي وبلاگ

پخش زنده حرم

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاین